Jak zrobić wyciąg z konta w banku BGŻ BNP PARIBAS?

Przedstawiamy manual, dzięki któremu można w szybki i prosty sposób pobrać wyciąg z konta w banku BGŻ BNP PARIBAS.

jak pobrać wyciąg z konta w banku BGŻ BNP PARIBAS

Krok 1 – Wprowadzenie loginu

Wejdź na www.bgzbnpparibas.pl. Podaj swój login i kliknij DALEJ.

Krok 2 – Wprowadzenie hasła

Wprowadź hasło i kliknij DALEJ.

Krok 3 – Zakładka „Rachunki”

Kliknij na zakładkę RACHUNKI.

Krok 4 – Wybór rachunku

Rozwiń menu i kliknij na rachunek, z jakiego wyciąg jest Ci potrzebny.

Krok 5 – Podstrona „Wyciągi”

Kliknij na podstronę WYCIĄGI.

Krok 6 – Określenie przedziału czasowego i pobieranie

Rozwiń menu OKRES i kliknij na odpowiedni przedział czasowy, następnie kliknij komendę POBIERZ.