Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookie.

 

Aktualna na dzień: 24.05.2018 r.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka określa:

 1. zasady ochrony prywatności obowiązujące na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: bancovo.pl , stanowiącej własność NewCommerce Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, 02-232 Warszawa, e-mail: [email protected];
 2. zasady korzystania z plików Cookies.
 3. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce są zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Bancovo.

Zasady ochrony prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest NewCommerce Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38d, 02-232 Warszawa, e-mail: [email protected] [dalej: Spółka].
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Klientów podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych przez Spółkę na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: bancovo.pl i akceptacja postanowień „Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Bancovo” oznacza zawarcie ze Spółką umowy o świadczenie przez Spółkę usług pośrednictwa finansowego. Wszelkie czynności zmierzające do zawarcia w/w umowy, a następnie niezbędne do jej wykonania i wypełnienia jej warunków stanowią podstawę przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klientów (Użytkowników).
 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów (Użytkowników) o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 5. Spółka – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę

 1. Spółka pozyskuje i przetwarza podane przez Klientów (Użytkowników) dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Kategorie danych osobowych pozyskiwanych przez Spółkę to m. in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, seria, numer, datę ważności i data wydania dowodu osobistego, status własności zajmowanego lokalu, wykształcenie, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, źródło dochodu i informacje o zatrudnieniu lub o innych źródłach dochodu, średni dochód miesięczny netto, łączna miesięczna kwota zobowiązań Klienta oraz współmałżonka, łączne miesięczne koszty utrzymania.
 2. Oprócz danych wskazanych w pkt 1 powyżej Spółka przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Spółki, takie jak: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Klient (Użytkownik), systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, z którego składany jest wniosek kredytowy, URL, na którym Klient (Użytkownik) rozpoczął rejestrację wniosku, informacje o lokalizacji, czas reakcji użytkownika na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Spółki i jej udoskonalaniu.

Korzystanie z plików Cookies

 1. Strona internetowa Spółki używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).
 2. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta (Użytkownika) z usług dostępnych na stronie internetowej Spółki. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
  1. spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe)
  2. analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie)
  3. polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług.
 3. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 4. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Spółka oraz zaufani partnerzy z których technologii korzystamy.
 5. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta (Użytkownika). W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane na stronie internetowej Spółki mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
 6. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta klient/użytkownik m. in.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Chrome,
  3. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  4. w przeglądarce Opera,
  5. w przeglądarce Safari.
 7. Na stronie internetowej Spółki stosowane są cztery rodzaje plików Cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) – Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  2. „stałe” (persistent cookies) – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  3. „analityczne” – Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej;
  4. „marketingowe” – Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Spółki poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Spółki na zewnętrznych stronach internetowych.
 8. Cookies marketingowe są ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.
 9. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Spółka wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar, AdForm. Partnerzy Spółki udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są tutaj:
  1. Google
  2. Facebook
  3. AdForm
 10. Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f) i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy
 11. Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 12. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer) za pomocą plików Cookies, na zapisywanie tych plików i im podobnych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu (w tym adresu IP) na urządzeniu końcowym, jak również na przetwarzanie tych informacji w celach marketingowych, w tym profilowanie (budowanie profili konsumenckich w oparciu  o reakcje na dany kontent marketingowy) oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów, tj.:
  1. Cube Group S.A. – Polityka prywatności Cube Group S.A. dostępna jest tutaj

  Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

 13. Poprzez korzystanie z serwisu internetowego Spółki bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych za pomocą plików Cookies przez Spółkę oraz jej Zaufanych Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym podmiotom wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności lub politykach prywatności Zaufanych Partnerów, określonych w ust. 12 powyżej. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 14. Klient/Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane Klientów (Użytkowników) w oparciu o poniższe podstawy prawne oraz skorelowane z tymi podstawami cele przetwarzania:
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa finansowego, której stroną jest Klient (Użytkownik), lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (Użytkownika), przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. działania reklamowe, promocyjne, marketingowe, oferowanie produktów i usług – na podstawie zgody Klienta (Użytkownika), tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 4. obsługa reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom, zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami oraz wytycznymi dla sektora pośredników finansowych, w tym w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu innym przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 6. analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług, cele statystyczne, diagnostyczne i analityczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta (Użytkownika) następuje w celu zawarcia ze Spółką umowy pośrednictwa finansowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym procesowania wniosku podanie przez Klienta (Użytkownika) wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie przez Klienta (Użytkownika) danych osobowych ma zawsze charakter dobrowolny.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. W związku z charakterem świadczonych usług i w celu ich prawidłowego wykonania Spółkę lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka przekazuje dane osobowe Klientów (Użytkowników) następującym podmiotom:
  1. Partnerzy Spółki – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Spółka współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy (lista Partnerów Spółki jest dostępna tutaj);
  2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Spółki – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych;
  3. podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Spółki (np. dla potrzeb weryfikacji tożsamości Klientów /Użytkowników);
  4. podmioty prowadzące bazy danych oraz systemy umożliwiające weryfikację i potwierdzenie tożsamości;
  5. sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.

Profilowanie niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy

 1. W związku ze specyfiką świadczonych usług Spółka profiluje dane Klientów (Użytkowników). Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez Spółkę zawartej z Klientem (Użytkownikiem) umowy oświadczenie drogą elektroniczną usług pośrednictwa finansowego.
 2. Profilowanie polega na:
  1. korzystaniu ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w przedmiocie zawarcia przez Klienta (Użytkownika) umowy z Partnerami Spółki (bankami i instytucjami pożyczkowymi). Na podstawie danych osobowych podanych przez Klienta (Użytkownika) we wniosku elektronicznym wykorzystywana zautomatyzowana technologia ocenia, który z Partnerów Spółki może przyznać Klientowi (Użytkownikowi) wnioskowany produkt;
  2. weryfikacji zapobiegającej oszustwom i nadużyciom polegającej na wykrywaniu wykluczaniu korzystania z Platformy przez boty w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa świadczonych usług.
 3. Wdrożenie opisanego w ust. 2 mechanizmu może skutkować odmową dalszego rozpatrywania wniosku.

Profilowanie w celach marketingowych

 1. Spółka wykorzystuje pliki Cookies marketingowe zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV powyżej.
 2. Klientowi (Użytkownikowi) na podstawie aktywności na stronie internetowej Spółki będą wyświetlane reklamy strony internetowej Spółki na zewnętrznych serwisach internetowych przez okres 30 dni od zainstalowania pliku Cookies marketingowego na urządzeniu Klienta (Użytkownika).

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów (Użytkowników) tylko przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
  1. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez czas niezbędny do podjęcia na żądanie Klienta (Użytkownika) działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas trwania umowy i wykonywania jej postanowień;
  2. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. przetwarzanie oparte na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 Uprawnienia Klienta (Użytkownika) związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

 1. Klientowi (Użytkownikowi) przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki; Klient (Użytkownik) ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  4. prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora;
  5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Klienta/Użytkownika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej cofnięciem zgody.
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 2. Określone powyżej uprawnienia Klient (Użytkownik) realizuje poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Spółki skazany w Rozdziale II ust. 1 niniejszej Polityki lub za pośrednictwem Panelu lub poprzez kontakt z Contact Center pod numerem telefonu: +48 22 100 43 44.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku pytań, uwag lub wątpliwości wynikających z postanowień niniejszej Polityki, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 100 43 44.
 2. Spółka może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Zmiany są wprowadzone poprzez wprowadzenie nowej treści Polityki na stronie internetowej Spółki, z podaniem daty jej uaktualnienia, wskazanej na pierwszej stronie Polityki.