Max. kwota pożyczki

200 000 zł

Max. okres kredytowania

120 miesięcy

Centrala