Max. kwota pożyczki

250 000 zł

Max. okres kredytowania

10 lat

Dokumenty wymagane do wniosku

  • dokument tożsamości
  • dokumenty stwierdzające źródło i wysokość dochodów
  • dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje - umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe

Zalety pożyczki w GBS Banku

  • możliwość spłaty innych kredytów
  • indywidualnie ustalany dzień spłaty kredytu
  • możliwość wyboru sposobu spłaty (raty malejące lub raty annuitetowe)
  • bezpieczeństwo finansowe – gwarancja spłaty rat kredytowych w przypadku śmierci ubezpieczonego, w tym na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Charakterystyka / historia firmy

Bank rozpoczął działalność w Polsce od 1947 r. jako Bank Ludowy, Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczona w Barlinku. Obecnie Bank posiada 13 Oddziałów oraz 5 Punktów Obsługi Klienta. GBS Bank z główną siedzibą w Barlinku, to instytucja aktywnie działająca i uczestnicząca w życiu kulturalnym i społecznym na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i lubuskiego. Na przestrzeni lat Bank zakorzenił się w tym regionie, otwierając kolejne placówki. GBS Bank stanowi część najsilniejszego kapitałowo zrzeszenia banków spółdzielczych, Grupy BPS i stale umacnia swoją pozycję wśród dziesięciu największych banków spółdzielczych w Polsce.

 

Centrala

Dane firmy

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek

Kontakt