Dokumenty wymagane do wniosku

 • Dowód tożsamości / Paszport polski lub zagraniczny (rejestracja)
 • Wyciągi z konta firmowego za 3 ostatnie miesiące (rejestracja)
 • Karta płatnicza (Uruchomienie limitu)

Forma finansowania

 • Odnawialny limit finansowy

Maksymalna wartość limitu

 • 100 000 zł

Okres spłaty

 • 1-6 miesięcy ((limit udzielany jest na 6 miesięcy i przedłużany automatycznie w przypadku braku opóźnień w spłatach)

Akceptowane formy prawne działalności

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki jawne
 • spółki partnerskie
 • spółki komandytowe
 • spółki akcyjne
 • fundacje
 • fundusze
 • stowarzyszenia
 • wspólnoty mieszkaniowe

Wykluczone branże

 • Brak

Wiek kredytobiorcy

 • 18+

Narodowość

 • Wszystkie

Min dochód netto

 • Brak

Min okres prowadzenia działalności

 • 3 miesiące

Forma wypłaty

 • Przelew natychmiastowy na konto firmowe

Koszty

 • Opłata abonamentowa: 0,33% miesięcznie od kwoty przyznanego limitu
 • Opłata za wykorzystany limit: od 1,74% miesięcznie (zależnie od ryzyka)

Dodatkowe informacje

 • Proces rejestracji całkowicie online
 • Umowa online (brak konieczności bezpośredniego kontaktu z Klientem)
 • Bez zaświadczeń i zabezpieczeń

Centrala

Dane firmy

Finiata Sp. z o.o.,
ul. Krucza 50,
00-025 Warszawa

Kontakt

tel.