Max. kwota pożyczki

100 000 zł

Max. okres kredytowania

8 lat

Dokumenty wymagane do wniosku

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
  • dowód osobisty

Zalety pożyczki w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

  • minimum formalności
  • wybór kredytu z ubezpieczeniem uprawnia do otrzymania niższego oprocentowania
  • 0 zł za wcześniejsza spłatę
  • stałe oprocentowanie

Charakterystyka / historia firmy

Bank rozpoczął działalność 18.09.1910 r. i obecnie posiada 11 placówek. Misją Banku Spółdzielczego w Szczytnie jest świadczenie kompleksowych, nowoczesnych, profesjonalnych i bezpiecznych usług bankowych, dostosowanych do potrzeb rynku i społeczności lokalnej.
Realizując usługi finansowe, Bank dąży do aktywizowania rozwoju środowiska lokalnego, głównie poprzez zaspokajanie potrzeb swoich Klientów oraz osób zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku. Kluczowe wartości dla Banku to najważniejsze cechy wyróżniające i identyfikujące Bank oraz jego działalność, które są zarówno cenione, jak i wymagane od pracowników Banku, jakimi też kierują się osoby zarządzające Bankiem.

 

Centrala

Dane firmy

Bank Spółdzielczy w Szczytnie
ul. Łomżyńska 20
12-100 Szczytno

Kontakt