Max. kwota pożyczki

45 000 zł

Max. okres kredytowania

8 lat

Dokumenty wymagane do wniosku

  • Dowód osobisty
  • wyciąg w formie PDF

Zalety pożyczki w Alior Banku

  • minimum dokumentów
  • wiek kredytobiorcy od 18 do 80 roku życia
  • długi okres kredytowania
  • szybka weryfikacja Klienta

Charakterystyka / historia firmy

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą prawie 65 mld zł, co plasuje go na 8. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec września 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę prawie 4 mln klientów, w tym ponad 180 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Centrala

Dane firmy

Alior Bank SA
Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Kontakt