Scoring BIK – co to jest i jaki ma wpływ na Twoją kredytową przyszłość

Posiadana historia kredytowa w BIK może mieć duży wpływ na decyzję banku dotyczącą przyznania nam kredytu. Co to jest BIK? Biuro Informacji Kredytowej (BIK) udziela informacji nie tylko o tym, czy rzetelnie regulowaliśmy swoje zobowiązania. Innym narzędziem, którym się posługuje jest ocena punktowa BIK. Na czym polega scoring? Co właściwie oznacza dla Ciebie jego wynik?

Czym jest punktacja BIK?

Punkty kojarzą nam się zazwyczaj z grami zespołowymi lub szkołą, okazuje się jednak, że Biuro Informacji Kredytowej również nam je przyznaje. Po co? To sposób na zdefiniowanie naszej wiarygodności kredytowej. Negatywnie wpływają na nią między innymi: zwłoka w uiszczaniu należności, brakujące spłaty itp. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że punkty BIK przyznawane w ramach scoringu wynikają w pewnym stopniu z naszej historii kredytowej. To kolejny powód, dla którego powinniśmy się o nią troszczyć! Ocena punktowa BIK inaczej określana jest mianem scoringu BIK.

Scoring BIK – przedziały

Wiemy już, że punktacja scoringu kredytowego może zadecydować o tym, czy kredyt w ogóle otrzymamy. Jak w takim razie interpretować wartość scoringu BIK? Punktacja Biura Informacji Kredytowej może zostać wyrażona w dwojaki sposób: jako liczba zebranych przez klienta punktów lub ilość gwiazdek. Co więcej, warto pamiętać, że ustalone zostały konkretne przedziały punktów, którym odpowiada określona liczba gwiazdek. Dzięki temu, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, jak wygląda nasza punktacja w raporcie BIK i jakie może mieć dla nas konsekwencje w przyszłości. Generalnie, zasada jest prosta: należy zgromadzić możliwie jak największą liczbę punktów i gwiazdek.

ocena punktowa bik

Ile punktów potrzebujemy w BIK, żeby dostać kredyt?

Punkty scoringu BIK pozwalają określić grupy ryzyka. Kompletując gwiazdki BIK dbamy o to, jak widzą nas potencjalni kredytodawcy. Pojawia się więc zasadnicze pytanie – jak duża liczba punków jest nam niezbędna, żeby otrzymać kredyt lub pożyczkę? Jak przedstawia się zależność: scoring BIK a kredyt hipoteczny? Jest to zdeterminowane przez wiele czynników, a przede wszystkim – indywidualne praktyki banku, w którym o kredyt się ubiegamy. Warto mieć to na uwadze! W praktyce, różne banki czy instytucje finansowe mogą więc stosować swoje regulacje.

Podsumujmy: scoring BIK (punktacja BIK) może mieć duży wpływ na ostateczną decyzję banku/instytucji finansowej. Jest to narzędzie prezentujące naszą wiarygodność kredytową, dlatego warto przyjrzeć się temu, jak przedstawia się nasza punktacja.