Co to jest lokata?

Lokata bankowa to produkt przeznaczony do deponowania środków pieniężnych. Wyróżniamy różne rodzaje lokat bankowych, między innymi: lokaty terminowe, nocne, odnawialne itp. Po straceniu ważności przez lokatę, bank  wypłaca właścicielowi wpłacone fundusze wraz z   należnymi odsetkami.

Wiele osób decyduje się umieścić swoje oszczędności na lokacie. Spróbujmy więc sobie dzisiaj wyjaśnić, czym właściwie są lokaty bankowe? Jakie rodzaje lokat mamy do dyspozycji? Na czym polega lokata terminowa, a jaka jest definicja lokaty inwestycyjnej? Jak powinna wyglądać kalkulacja opłacalności lokaty?

Lokata bankowa: definicja

Zacznijmy od podstawowej kwestii: jaka jest definicja lokaty bankowej? Cała procedura jest relatywnie prosta i polega na tym, że klient wpłaca na wybrany rodzaj lokaty, na określony czas, konkretną kwotę środków. Co dalej? Kiedy lokata straci ważność, bank przekazuje jej właścicielowi wpłacone fundusze powiększone o należne odsetki. Ta krótka charakterystyka lokaty bankowej powinna pomóc nam zrozumieć, jakie są mechanizmy jej działania.

czym jest lokata

Rodzaje lokat bankowych

Wiemy już, czym jest lokata, ale powinniśmy mieć również świadomość, że samo pojęcie jest bardzo złożone i na rynku proponowanych jest kilka rodzajów lokat pieniężnych.

Lokata terminowa

Na czym polega lokata terminowa? Co charakteryzuje lokaty terminowe? Definicja lokaty terminowej zakłada, że w jej przypadku, jak sama nazwa wskazuje, ważność lokaty obejmuje konkretny termin. Wśród lokat terminowych możemy wyróżnić takie opcje, jak: lokata tygodniowa (trwająca siedem dni), lokata dwutygodniowa (obejmująca czternaście dni), roczna lokata bankowa (funkcjonująca dwanaście miesięcy) itp. Na czym polega lokata 3-miesięczna? Idąc dalej tym tropem, łatwo jest się domyślić, że to lokata, która trwa trzy miesiące. To, na jak długo „założymy” lokatę zależy przede wszystkim od naszych potrzeb i tego, kiedy ponownie będziemy musieli skorzystać z zaoszczędzonych pieniędzy.

Lokata odnawialna

Co to znaczy? W momencie, w którym lokata „wygaśnie”, jest ona odnawiana, ale tym razem, będzie bazowała na zasadach, jakie są aktualne w czasie, w którym następuje jej odnowienie. Co to dla nas oznacza? Istnieje szansa, że będą one odmienne od zasad wcześniejszych.

Lokata rentierska

Ta lokata może okazać się dobrym wyjściem w sytuacji, w której dysponujemy sporą kwotą pieniędzy. Dlaczego? Jej specyficzną cechą jest fakt, że właściciel lokaty ma szansę odbierać odsetki z określoną częstością. Może być to, na przykład, lokata z miesięczną wypłatą odsetek.

Lokata nocna

Zgodnie z terminologią, jak sama nazwa wskazuje, ten rodzaj lokaty ważny jest wyłącznie przez jedną noc.

Rzecz jasna, to wyłącznie przykładowe rodzaje lokat. Oferta banków jest w tym względzie o wiele szersza, a wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być uzależniony, między innymi, od naszych indywidualnych potrzeb. Wybierając lokatę, na uwadze należy mieć, na przykład, oprocentowanie lokat bankowych. Istotna powinna być dla nas nie tylko wysokość oprocentowania, ale również jego charakter.

PODSUMOWUJĄC: lokata bankowa jest popularnym produktem finansowym. Na rynku mamy dostęp do wielu rodzajów lokat, które różnią się od siebie czasem trwania, sposobem naliczania odsetek od kwoty lokaty itp. Wybór optymalnej lokaty powinien być podyktowany, między innymi, naszymi osobistymi potrzebami oraz przyszłymi planami dotyczącymi sumy wpłaconej na lokatę.